คริสตัลบำรุงผิวหน้า

Crystal Facial ใช้เทคนิคอันโด่งดังที่พัฒนาขึ้นใน White Lotus Clinic ซึ่งกลายเป็นพิธีกรรมและเครื่องมือจอกศักดิ์สิทธิ์ทั่วโลก ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัลและการรับประกันตลอดอายุการใช้งานสำหรับกัวซาและลูกกลิ้งคริสตัลปลอดสารเคมี

กรอง