อเมทิสต์

อเมทิสต์เป็นคริสตัลที่สวยงาม ขึ้นชื่อเรื่องพลังในการปกป้องและทำงานเกี่ยวกับตาที่สาม เครื่องมือเสริมความงามอเมทิสต์แต่ละชิ้นแกะสลักด้วยมือจากคริสตัลเกรด a ปลอดสารเคมี และรับประกันตลอดอายุการใช้งาน